POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem strony irmarserwis.pl i serwisu IRMAR jest IRMAR SP. Z O.O. NIP 6783154193

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ IRMAR

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, IRMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 19, 31-752 Kraków, KRS: 0000551199, REGON: 361138925, NIP: 6783154193- dalej również jako IRMAR, informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IRMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 19, 31-752 Kraków, KRS: 0000551199, REGON: 361138925, NIP: 6783154193, tel. 518840464, e-mail: serwis@irmarserwis.pl.

Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wynikającym z funkcji formularza kontaktowego, np. w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz / lub w celu przekazania na podany adres e-mail, numer telefonu lub w formie SMS-ów informacji dotyczących usług IRMAR.
Powyższe oznacza, że IRMAR przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę w zakresie podania imienia i nazwiska, numeru telefonu czy adresu e-mail [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO].

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia wskazanych usług. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in. dostawcy, którym IRMAR zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielenia odpowiedzi na zapytanie/kontakt za pomocą formularza kontaktowego, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy ___________.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą by
przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i/lub organizacji międzynarodowej, w związku z:
a) działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
b) wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, m.in. Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat.

8. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego
w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania. Administrator danych korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Pani/Pan będą otrzymywać (oferta dopasowana do potrzeb).