Czym jest assistance?

445

Niedawno na naszej stronie poruszyliśmy temat ubezpieczeń samochodowych. Podstawową polisą jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC). Dzięki niej chronione są osoby trzecie podczas wypadku spowodowanego przez ubezpieczony samochód. Jest ono obowiązkowe – za brak ważnej polisy zapłacimy karę. Kolejnym, już nie obowiązkowym, ubezpieczeniem jest autocasco. Ta polisa z kolei daje nam możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku kradzieży samochodu, klęski żywiołowej, czy choćby zadrapania lakieru spowodowanego przez nieznanego sprawcę. Na OC i AC jednak ubezpieczenia się nie kończą. Bardzo szerokim rodzajem polis jest assistance. I nie jest ono stosowane wyłącznie na rynku ubezpieczeń samochodowych. Polisy tego typu wykorzystywane są w wielu branżach: turystycznej, mieszkaniowej, budowlanej, a nawet w rozrywkowej.

Assistance to najogólniej rzecz ujmując dobrowolne ubezpieczenie, które ma za zadanie zapewnić ubezpieczonemu pomoc w przypadku nieoczekiwanego wydarzenia losowego. Pomoc ta może być wielorakiego rodzaju: medyczna, informacyjna, techniczna, logistyczna. Poza branżą samochodową assistance jest wykorzystywane także np. w podróżach. Mamy też możliwość skorzystania z polis dotyczących na przykład naszego zdrowia, rodziny czy domu. Usługę możemy wykupić zawierając umowę na ubezpieczenia samochodowe, ale nie tylko. Często assistance jest dodatkiem do usług bankowych (np. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, kart kredytowych itd.), albo ubezpieczeń domowych, wyjazdów zagranicznych organizowanych przez biura podróży, lub na własna rękę, ubezpieczeń imprez i eventów.

Ubezpieczenie assistance ma ponad półwieczną historię. Po raz pierwszy zamieściła je w swojej ofercie forma Europ Assistance z Paryża. Było to w 1963 roku. W Polsce assistance zyskuje coraz większą popularność. Według statystyk z ostatnich lat korzysta z niego ponad 2,5 miliona Polaków.

 

 

Najnowsze wpisy

Czy jest mandat za brak płynu do spryskiwaczy?

Polski kierowca może dostać mandat za wiele przewinień. Jednym z nich jest mandat za brak płynu do spryskiwaczy. ...

Czy można mieszać płyn do spryskiwaczy letni z zimowym?

W sklepach motoryzacyjnych i w hipermarketach na kierowców czekają dwa rodzaje płynu do spryskiwaczy: płyn letni i płyn ...

Zimowy płyn do spryskiwaczy latem – czy można go używać?

Płyn do spryskiwaczy to jeden z najważniejszych płynów eksploatacyjnych w samochodzie. Ma on bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy, ...